Forum förnyelse – nu vill vi nå ut till våra företagare!

Under ett par år har vi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping ägnat oss åt att studera vad som påverkar Jönköpings läns förmåga till tillväxt och förnyelse. Nu har vi fått finansiering från Tillväxtverket och Regionförbundet för att i ytterligare tre år studera frågor som berör detta, men framförallt för att samverka och utbyta kunskap med företagare och andra aktörer ute i vårt län.

Läs hela bloggposten på Vertikals.se/forumfornyelse