Varför behöver vi prata om förnyelse?

Aneby är en kommun i Jönköpings län som det senaste halvåret har präglats av händelser som konstant pågår inom näringslivet. Vi pratar om företags marknadsutträden eller omlokaliseringar som ofta får följden varsel och uppsägningar. Detta drabbar kommunen och regionen som helhet men framförallt de enskilda individerna som förlorar en arbetsplats att gå till. I november 2015 varslade Fläkt Woods 53 personer på metall- och tjänstemannasidan och nu senast i mars 2016 påverkas drygt 200 personer av att lekplatstillverkaren Hags flyttar till Polen. Båda dessa tillverkningsföretag som är påverkade av en pris- och kostnadspressande konkurrens som är omöjliga att stå emot. Många landsbygdskommuner är just starkt präglade av sin tillverkningsindustri men som under lång tid nu har satts under hård press. Aneby är alltså inte, ur detta perspektiv en unik kommun.

 

Läs hela bloggposten av Lina Bjerke på Vertikals.se.