Hur stärker vi innovationskraften i länets småföretag?

View Calendar

Forum Förnyelse har under flera år arbetat för att öka kunskapen om hur innovativa miljöer kan skapas, i och omkring företagen. Vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har vi inom ramen för projektet forskat om innovationer i småföretag – ett område som det tidigare inte har funnits så mycket kunskap.