Innovation och förnyelse kräver inte bara kreativitet och kunskap utan också mod och vilja till förändring. Att våga ge sig in i nya samarbeten och att våga anställa människor med annan bakgrund och andra erfarenheter än de som redan finns i företaget är några grundpelare för att skapa en företagsmiljö som gynnar nytänkande och förändring. Det är i sådana miljöer som banbrytande idéer föds och nya behov och målgrupper upptäcks.

Innovation är inte bara frukten av ett framgångsrikt nyskapande utan också resultatet av en mängd misslyckanden. Nyckeln till framgång hittar man ofta genom erfarenhetsutbyte och samverkan med andra.

Forum Förnyelse är en mötesplats för dig som vill vara med och driva utvecklingen genom konkurrenskraftigt företagande i samverkan med andra. Här får du en arena där den senaste forskningen möter praktiska erfarenheter från olika delar av näringslivet och där du får ny kunskap och samarbetspartners som kan leda in ditt företag på en ny spännande resa.

En mötesplats för dig som…

  • vill tillföra mer kreativitet och nytänkande till din organisation
  • söker utveckling genom nya relationer och samarbetspartners
  • vill skapa ett företag där förnyelse och förändring är ett dagligt arbetssätt
  • vill vara med och bidra till ett bättre  klimat för innovation och förnyelse i regionens näringsliv

Är till för dig som…
Forum Förnyelse är till för dig som företagare och som vill öka förutsättningarna för nytänkande och utveckling i din organisation.

Projektet vänder sig också till näringslivsföreträdare, företagsfrämjare och till regionala och kommunala beslutsfattare som vill medverka till att skapa ett bättre innovationsklimat i Jönköpings Län.