Hur stärker vi innovationskraften i länets småföretag? 

Forum Förnyelse har under flera år arbetat för att öka kunskapen om hur innovativa miljöer kan skapas, i och omkring företagen. Vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har vi inom ramen för projektet forskat om innovationer i småföretag – ett område som det tidigare inte har funnits så mycket kunskap. 

Som en del i slutredovisningen av projektet har vi skapat ett antal korta filmer där vi blandar våra senaste forskningsresultat med röster från vårt näringsliv. 

Vi vill härmed bjuda in till ett seminarium där vi bjuder på filmvisning samt kortare presentation av forskningsresultaten. Vi samlar länets ledande politiker och näringslivsföreträdare för en efterföljande paneldebatt kring vad som behöver göras för att stärka innovationskraften i småföretagen i Jönköpings län. 

Välkommen att delta och dela med dig av dina insikter kring småföretagens behov i en allt mer innovationsdriven ekonomi. Dina synpunkter behövs för att ge kraft åt regionens utveckling! 

 

Medverkar gör bl.a. 

Sara Johansson, forskare JIBS

Lina Bjerke, forskare JIBS

Rune Backlund (C), Regionråd

Dan Sylvebo (M), Regionråd

Maria Frisk (KD), Regionråd

Anna Gillek, Svenskt Näringsliv

Johan Wangström, Moderator

 


 

Datum: 3 oktober, 14:00 – 16:30

Plats: Gummifabriken, Värnamo

Kostnad: Din tid, i övrigt gratis och vi bjuder på fika!

Anmälan: 30/9 på www.forumfornyelse.se 

 

[vfb id=’1′]