Vi på Forum Förnyelse tror starkt på att samverkan är en utav de bakomliggande faktorerna till förändring och förnyelse. Genom samverkan vidgas möjligheterna och ger starkare företag. Den forskning som vi bedriver i detta projekt pekar på att företags förmåga att vara innovativa inte enbart handlar om de interna resurserna. En viktig pusselbit för att kunna växa som företag är att komplettera sina egna kunskaper och kompetenser med det som finns hos andra aktörer. Samverkan är inte nödvändigtvis på den lokala nivån utav även nationellt och internationellt. De som gynnas av samverkan är de företag som har någon gemensam nämnare, exempelvis en likartad kunskapsbas eller gemensam branschtillhörighet. Det viktigaste med andra ord är inte var du är lokaliserad geografiskt utan vilken kunskap du besitter!

JonasRudenstamJonas Rudenstam, delägare, Rudenstams Bär & Frukt

Vi har nu utsett Rudenstams Bär & Frukt till månadens företag eftersom de är duktiga på att samverka. Rudenstam samlar lokala leverantörer som hjälps åt att växa. Det är idag ett femtiotal leverantörer som samverkar inom bland annat chark, frukt, grönt, mejeri och oljor för att bara nämna några exempel. De flesta leverantörer ligger inom en omkrets av fem till sex mil från Jönköping. Detta samarbete har varit viktigt för Rudenstam då de kunnat skapa ett handelscentrum för lokalt producerad mat. Detta har gynnat de enskilda producenterna genom att de kunnat få ut sina produkter i större skala.

Under de första 50 åren hade företaget sin direktförsäljning på Västra torget i Jönköping. År 2001 flyttades försäljningen istället hem till den första gårdsbutiken. De strävar efter att bli den naturliga handelsplatsen i Jönköping och att det är just hit kunder söker sig för att handla lokala produkter av hög kvalitet. De samarbetar med lokala leverantörer som de väljer ut med omsorg. Många av dem är väldigt lokala och kommer från Gränna, Habo, Visingsö och Husqvarna. Andra ligger lite längre ifrån, kycklingen de använder är Bjärekyckling från Skåne och chokladen kommer från Malmös Chokladfabrik. Det är alltså inte avståndet till leverantören som är avgörande utan kvaliteten.

För att veta mer om Rudenstams Bär & Frukt, gör gärna ett besök i deras mysiga gårdsbutik eller gå in och kicka på deras hemsida för mer information.

Rudenstam Must

 

Sticker ditt företag ut i något av våra forskningsområden: Kunskap och kompetens, Mångfald, Samverkan, Internationalisering, eller Tillgänglighet. Hör gärna av er till vår projektkoordinator Malin för mer information. Kanske kan ni bli månadens företag nästa gång.

malin.allgurin@ju.se