En rad forskningsartiklar vittnar om vikten av att vara nära sina samarbetspartners, kunder, leverantörer men även sina konkurrenter. Du som företagare har säkert även upplevt fördelarna med korta avstånd till dina viktigaste affärskontakter. Spontana personliga möten krävs för samverkan och kunskapsspridning, därför är geografisk närhet viktigt och bidrar med många fördelar.

TILLGÄNGLIGHET – en förutsättning för utveckling och samverkan.

Vad kan då du som enskild företagare göra för att öka ditt företags tillgänglighet till övriga aktörer? Omlokalisera är det bästa ett företag kan göra för att få bättre tillgänglighet. Denna frågan är politiskt styrd eftersom den i hög grad handlar om förbättrad infrastruktur. I vårt digitaliserade samhälle idag är det inte bara transportinfrastruktur som är relevant utan även tillgång till bredband. I Forum Förnyelse använder vi forskningsresultat om tillgänglighetens betydelse för företagande och tillväxt för att visa politiker på kommunal, regional och nationell nivå att investeringar i infrastruktur är en nödvändighet för en positiv utveckling, särskilt i landsbygdskommuner.

Hestra-Handsken tar sig till kunderna.

 

 

 

Trots att företaget har sin bas i det lilla samhället Hestra i Småland så har de etablerat sig i centrum av internationella skidorter och storstäder. Med konceptbutiker i både Stockholm, Oslo och Helsingfors har företaget skaffat sig möjligheter att erbjuda sitt sortiment av handskar till ett brett utbud kunder.  

 

Exportansvarige Jonas Magnusson säger: ”Det handlar om att möta kunden och tillgängliggöra produkterna, att kunna visa hela bredden. Ett nischat koncept som en handskbutik kräver ett relativt stort kunderunderlag”.

För att nå ut till hela världen arbetar de även med ett stort nätverk. ”Vi arbetar med en kombination av egna säljare och egna bolag men tar hjälp av agenter och distributörer som har våra produkter som en del av sin verksamhet”.

Ett annat viktigt inslag i arbetet med att nå ut till kunderna med sina produkter är att närvara vid events, showroom och mässor. ”Tillfällen som mässor är viktiga för att skapa kontakter och göra affärer. Branschen är så pass internationell att ar man har sin hemvist eller huvudkontor är av mindre betydelse. Våra viktigaste mässor idag är i München och New York och där träffar vi kunder från hela världen”.

 

 

Jonas Magnusson
Exportansvarig, Hestra-Handsken

Familjeföretaget Martin Magnusson & Co grundades 1936 och drivs i dag av tredje generationen Magnusson. Design och utveckling sker på huvudkontoret i Hestra. Tillverkning sker i egna fabriker och företaget finns idag etablerat i drygt 30 länder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sticker ditt företag ut i något av våra forskningsområden: Kunskap och kompetens, Mångfald, Samverkan, Internationalisering, eller Tillgänglighet. Hör gärna av er till vår projektkoordinator Malin för mer information. Kanske kan ni bli månadens företag nästa gång.

malin.allgurin@ju.se