Innovationsbromsar och möjliggörare – institutioner minst lika viktiga som teknologi

Jerker Moodysson, VD på Jönköpings Internationella Handelshögskola, har skrivit ett inlägg på vertikals om ett aktuellt projekt på Högskolan som avser att forska om och förstå förutsättningar och hinder för innovation i svensk industri. Syftet är att bidra med förklaringar till de skillnader som finns mellan företag och branscher, och förslag till hur näringsliv och samhälle kan påverka de förutsättningar och hinder som vi identifierar.

.: Läs hela bloggposten här :.

Ingvar Kamprad – ödmjukheten gör storheten

Ethel Brundin på Högskolan i Jönköping har skrivit ett blogginlägg på Vertikals för att hedra en av vårs tid största entreprenörer – Ingvar Kamprad. En man som lämnat många spår och lärdomar efter sig. De flesta människor i vuxen ålder har förmodligen någon sorts relation till Ingvar Kamprad och IKEA, troligen i första hand som kund. Men också som en person som har visat gemene man att allt är möjligt. Ethel hade äran att få träffa Ingvar Kamprad under ett forskningsprojekt för några år sedan och skriver om detta möte i artikeln.

 

.: Läs hela bloggposten här :.

Julen är fortfarande från landsbygderna

För ett par år sedan skrev Lina en bloggpost där hon hävdade att julen är från landsbygden och försökte visa det ur ett antal ”juliga” perspektiv. Bakgrunden är väl egentligen en återkommande retorik som menar att landsbygderna är tärande och städerna är närande. Nu är det jul igen och hög tid att återigen visa att städerna faktiskt också behöver landsbygderna. Det är omkring 70 % av Sveriges befolkning som bor i, vad som kan kallas en ”stadskommun” och mycket julfirande sker såklart där. I förberedelserna åker vi till stormarknaden och handlar julmaten, vi shoppar klapparna i nätbutiker och vi trycker på strömbrytaren till adventsljusstaken. Men det kanske är just lättillgängligheten som gör att vi inte stannar upp och funderar på saker och tings ursprung.

.:Läs hela artikeln av Lina Bjerke här 

Vilka kommuner är bäst på integration?

År 2015 kommer att gå till historien på många sätt. Det var året som svenskt flyktingmottagande ställdes inför större utmaningar än någon gång tidigare i modern tid och det var året då mottagningsreglerna ändrades väsentligt. Sammantaget sökte nästan 163 000 människor asyl i  Sverige detta år, vilket utgjorde mer än 1,5 procent av vår befolkning. Skulle motsvarande andel kommit till USA hade det uppgått till nästan 5 miljoner människor (bara för att sätta i perspektiv). Med andra ord sattes mottagandet under stor press och praktiska frågor, som var de asylsökande skulle placeras rent geografiskt och hur de skulle få tak över huvudet, var under omfattande diskussioner. I efterhand vet vi att bostadsfrågan i hög utsträckning påverkade placeringarna. Framförallt blev det mindre kommuner där det fortfarande fanns lediga bostäder att tillgå som tog emot flest nyanlända i relation till sin befolkning.

.:Läs hela artikeln är Charlotta Mellander och Sofia Wixe

Framtiden är en möjlighet

Den 25 september genomfördes, inom ramarna för Forum Förnyelse, ett seminarium på temat ”Framtidens fabrik”. Intresset var mycket stort och 6o stycken aktörer i länet var lockade att lyssna på föreläsare och diskutera utmaningar och möjligheter för den svenska tillverkningsindustrin.

Fyra föreläsare gav sitt perspektiv på framtidens fabrik. Cecilia Waroll från Teknikföretagen presenterade Produktion 2030 och ambitionen med att främja Industri 4.0. Därefter gav Mats Jackson, forskare på JTH sin syn på produktionssystem för kunskapsintensiva produkter och hur automation och flexibilitet är nödvändigt för ökad industriell konkurrenskraft. Jonas Lindholm som är affärsutvecklare på Saab Combitech var näst i programmet och underströk att utveckling är att se utmaningarna men också möjligheter med nya teknologier. Eftermiddagen avslutades av Forum Förnyelses egen forskare Mikaela Backman som visade att Jönköping är relativt bra på att matcha sin arbetsmarknad och ta tillvara på kompetensen hos de utlandsfödda individerna.

.:Läs hela bloggposten av Lina Bjerke på Vertikal.se 

Innovationernas betydelse för det enskilda företaget

Tina Wallin är doktorand och forskar kring innovationer. I sitt förra blogginlägg diskuterade hon varför innovationer är viktiga för samhället i stort. I sitt senaste blogginlägg diskuterar hon istället varför innovationer är viktiga i det enskilda företaget. I grunden är innovationer viktiga för företag av samma skäl som de är viktiga för länder, men den direkta konkurrensen från andra inhemska och utländska företag gör att vikten av innovationer blir tydligare för det enskilda företaget.

.: Läs hela bloggposten av Tina Wallin på Vertikals.se 

 

Innovationernas betydelse i samhället

I mitt förra blogginlägg diskuterade jag definitionen av innovationer och hur det finns olika typer av innovationer, t ex nya produkter eller tjänster och nya processer. Jag nämnde också att många typer av styrdokument framhåller innovationer som viktiga för Sveriges utveckling och tillväxt. I det här blogginlägget tänkte jag kortfattat förklara varför innovationer är så viktiga för samhället att myndigheter och andra organ vill främja dem.

.:Läs hela bloggposten av Tina Wallin på Vertikals.se  

Vad är en innovation?

Innovationer har man pratat om länge, men de senaste åren har det eskalerat och innovationer är något det flitigt talas om i media. Detta har sannolikt fått en extra skjuts av att det har tagits fram flertalet offentliga strategier och styrdokument som fokuserar antingen specifikt på innovationer (t.ex. den nationella innovationsstrategin) eller som utnämner innovationer som en viktig del i en allmän utveckling (t.ex. Europa 2020-strategin eller EU:s landsbygdsprogram).

.:Läs hela bloggposten av Tina Wallin på Vertikals.se 

Vågar vi nu skapa en spetsig landsbygdspolitik?

Idag överlämnade den parlamentariska landsbygdskommittén sitt slutbetänkande, För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Därefter följde den traditionella presskonferensen. Jag tycker den parlamentariska kommittén har gjort ett mycket bra jobb och särskilt med så stor enighet.

.: Läs hela bloggposten av Lina Bjerke på Vertikals.se

Drömmen om landsbygden- en gång om året

Jag tycker att det ständigt surras om en pågående urbanisering och en marginalisering av Sveriges landsbygder. Under 2016 har det kommit upp i en rad större och mindre sammanhang. Jag tänker bland annat på de många dystra mediabilder om öde orter utanför stadens puls där den kreativa och produktiva stadsbon tänker på allt annat än sin landsbygdsmedmänniska. MEN vid denna tid på året är det ingen stadsbild som slår landsbygden vad det gäller popularitet. Juletid är landsbygdernas tid. Då tänker staden nästan bara i rurala tankebanor.

.: Läs hela bloggposten av Lina Bjerke på Vertikals.se

Page 1 of 212