Att gräva fram en hållbar och långsiktig företagsstrategi i ett ägarlett företag

I hjärtat av Västerbotten ligger Vindeln, en liten kommun med dryga 2000 invånare. Trots sin lilla storlek har kommunen flera företag som genom innovation och framåtsträvan lyckas konkurrera på den globala marknaden. Ett av dessa framgångsrika företag heter Rototilt och ägs och leds av familjen Jonsson. Nyligen besökte Anders och Caroline Jonsson från Rototilts ägarfamilj Internationella Handelshögskolan i Jönköping för att hålla ett seminarium. Där delade de med sig av sina erfarenheter om vad som krävs för att bygga ett internationellt konkurrenskraftigt företag baserat på hållbara och långsiktiga strategier. I denna bloggpost redogör professor Mattias Nordqvist för de fyra faktorer som familjen Jonsson ser som speciellt viktiga för utvecklingen av en hållbar företagsstrategi för att nå en arbetskultur baserad dels på närhet ur många olika perspektiv, dels på viljan att vinna, förbättra sig och bli konkurrenskraftig.

.: Läs hela bloggposten här :.

Ny innovationspolicy kräver ny typ av utvärdering

Världen står inför flera stora utmaningar. För att kunna hantera en del av dem fordras mer omfattande omställningar av samhället. Vanor behöver brytas, teknologiska system förändras och resurser omfördelas. Politiker och myndigheter har ett viktigt ansvar att hantera utmaningarna och styra omställningen, skriver Tobias Fridholm och Kersti Karltorp på Högskolan i Jönköping.

Tidigare togs det mer eller mindre för givet att marknaden ”av sig själv” skulle skapa tillräckligt bra lösningar. Det går inte i det här fallet. Staten, däribland innovationsmyndigheterna, behöver ta en mer styrande roll och vara beredd att hantera en del konflikter med näringslivet. … Vad innebär det för utvärderingen av insatserna? Läs mer av dessa forskare och om deras kommande forskningprojekt på Vertikals.

Forskningen finansieras av Vinnova i en nationell kunskapsplattform, Swedish Transformative Innovation Policy Platform(STIPP), där JIBS deltar tillsammans med Chalmers och universiteten i Lund och Linköping. Vill du veta mer? Kontakta Tobias Fridholm (tobias.fridholm@ju.se) eller Kersti Karltorp (kersti.karltorp@ju.se).

.: Läs hela bloggposten här :.

Innovationsbromsar och möjliggörare – institutioner minst lika viktiga som teknologi

Jerker Moodysson, VD på Jönköpings Internationella Handelshögskola, har skrivit ett inlägg på vertikals om ett aktuellt projekt på Högskolan som avser att forska om och förstå förutsättningar och hinder för innovation i svensk industri. Syftet är att bidra med förklaringar till de skillnader som finns mellan företag och branscher, och förslag till hur näringsliv och samhälle kan påverka de förutsättningar och hinder som vi identifierar.

.: Läs hela bloggposten här :.

Ingvar Kamprad – ödmjukheten gör storheten

Ethel Brundin på Högskolan i Jönköping har skrivit ett blogginlägg på Vertikals för att hedra en av vårs tid största entreprenörer – Ingvar Kamprad. En man som lämnat många spår och lärdomar efter sig. De flesta människor i vuxen ålder har förmodligen någon sorts relation till Ingvar Kamprad och IKEA, troligen i första hand som kund. Men också som en person som har visat gemene man att allt är möjligt. Ethel hade äran att få träffa Ingvar Kamprad under ett forskningsprojekt för några år sedan och skriver om detta möte i artikeln.

 

.: Läs hela bloggposten här :.

Julen är fortfarande från landsbygderna

För ett par år sedan skrev Lina en bloggpost där hon hävdade att julen är från landsbygden och försökte visa det ur ett antal ”juliga” perspektiv. Bakgrunden är väl egentligen en återkommande retorik som menar att landsbygderna är tärande och städerna är närande. Nu är det jul igen och hög tid att återigen visa att städerna faktiskt också behöver landsbygderna. Det är omkring 70 % av Sveriges befolkning som bor i, vad som kan kallas en ”stadskommun” och mycket julfirande sker såklart där. I förberedelserna åker vi till stormarknaden och handlar julmaten, vi shoppar klapparna i nätbutiker och vi trycker på strömbrytaren till adventsljusstaken. Men det kanske är just lättillgängligheten som gör att vi inte stannar upp och funderar på saker och tings ursprung.

.:Läs hela artikeln av Lina Bjerke här 

Vilka kommuner är bäst på integration?

År 2015 kommer att gå till historien på många sätt. Det var året som svenskt flyktingmottagande ställdes inför större utmaningar än någon gång tidigare i modern tid och det var året då mottagningsreglerna ändrades väsentligt. Sammantaget sökte nästan 163 000 människor asyl i  Sverige detta år, vilket utgjorde mer än 1,5 procent av vår befolkning. Skulle motsvarande andel kommit till USA hade det uppgått till nästan 5 miljoner människor (bara för att sätta i perspektiv). Med andra ord sattes mottagandet under stor press och praktiska frågor, som var de asylsökande skulle placeras rent geografiskt och hur de skulle få tak över huvudet, var under omfattande diskussioner. I efterhand vet vi att bostadsfrågan i hög utsträckning påverkade placeringarna. Framförallt blev det mindre kommuner där det fortfarande fanns lediga bostäder att tillgå som tog emot flest nyanlända i relation till sin befolkning.

.:Läs hela artikeln är Charlotta Mellander och Sofia Wixe

Framtiden är en möjlighet

Den 25 september genomfördes, inom ramarna för Forum Förnyelse, ett seminarium på temat ”Framtidens fabrik”. Intresset var mycket stort och 6o stycken aktörer i länet var lockade att lyssna på föreläsare och diskutera utmaningar och möjligheter för den svenska tillverkningsindustrin.

Fyra föreläsare gav sitt perspektiv på framtidens fabrik. Cecilia Waroll från Teknikföretagen presenterade Produktion 2030 och ambitionen med att främja Industri 4.0. Därefter gav Mats Jackson, forskare på JTH sin syn på produktionssystem för kunskapsintensiva produkter och hur automation och flexibilitet är nödvändigt för ökad industriell konkurrenskraft. Jonas Lindholm som är affärsutvecklare på Saab Combitech var näst i programmet och underströk att utveckling är att se utmaningarna men också möjligheter med nya teknologier. Eftermiddagen avslutades av Forum Förnyelses egen forskare Mikaela Backman som visade att Jönköping är relativt bra på att matcha sin arbetsmarknad och ta tillvara på kompetensen hos de utlandsfödda individerna.

.:Läs hela bloggposten av Lina Bjerke på Vertikal.se 

Innovationernas betydelse för det enskilda företaget

Tina Wallin är doktorand och forskar kring innovationer. I sitt förra blogginlägg diskuterade hon varför innovationer är viktiga för samhället i stort. I sitt senaste blogginlägg diskuterar hon istället varför innovationer är viktiga i det enskilda företaget. I grunden är innovationer viktiga för företag av samma skäl som de är viktiga för länder, men den direkta konkurrensen från andra inhemska och utländska företag gör att vikten av innovationer blir tydligare för det enskilda företaget.

.: Läs hela bloggposten av Tina Wallin på Vertikals.se 

 

Innovationernas betydelse i samhället

I mitt förra blogginlägg diskuterade jag definitionen av innovationer och hur det finns olika typer av innovationer, t ex nya produkter eller tjänster och nya processer. Jag nämnde också att många typer av styrdokument framhåller innovationer som viktiga för Sveriges utveckling och tillväxt. I det här blogginlägget tänkte jag kortfattat förklara varför innovationer är så viktiga för samhället att myndigheter och andra organ vill främja dem.

.:Läs hela bloggposten av Tina Wallin på Vertikals.se  

Vad är en innovation?

Innovationer har man pratat om länge, men de senaste åren har det eskalerat och innovationer är något det flitigt talas om i media. Detta har sannolikt fått en extra skjuts av att det har tagits fram flertalet offentliga strategier och styrdokument som fokuserar antingen specifikt på innovationer (t.ex. den nationella innovationsstrategin) eller som utnämner innovationer som en viktig del i en allmän utveckling (t.ex. Europa 2020-strategin eller EU:s landsbygdsprogram).

.:Läs hela bloggposten av Tina Wallin på Vertikals.se