GGVV 17-03-13

Mikaela från Forum Förnyelse var nere i Gislaved och deltog på ett frukostmöte med HR-chefer från GGVV regionen där hon presenterade Forum Förnyelse och även diskuterade kompentensförsörjningen i de berörda kommunerna. Olika yrkesgrupper presenterades utifrån tidigare önskemål från deltagarna.

Det som väckte störst intresse och kanske frågetecken var den låga procentuella andelen kvinnor som hade chefspositioner i de berörda yrkesgrupperna som diskuterades.

 

Andel Kvinnor Gislaved

Utöver uppdelningen män kvinnor presenterades även åldersuppdelning i tre ålderskategorier. De som är under 30 år och anses som nya inom yrket, de som är mellan 30-55 år som är i mitten av sin karriär ,sen den sista grupper som är över 55 år och förväntas gå i pension inom de närmaste 10 åren.

Åldersuppdelning 2013 Gnosjö

Utbildningen är även viktigt för kompetensförsörjning. Vi på Forum Förnyelse hade tagit fram information som visade hur stor procentuell andel inom varje yrkesgrupp som hade minst 3 års eftergymnasial utbildning.

Utbildningsnivå Värnamo

 

De som anordnade mötet var Business Gnosjö Regionen. För att läsa om deras verksamhet och kommande event gå gärna in på deras hemsida här. 

Är ni intresserad av en liknande presentation i er region, kommun eller på ert företag? Hör gärna av er till oss så ska vi se vad vi kan hjälpa till med!

Projekt ansvarig: Sara Johansson sara.johansson@ju.se

Projekt koordinatior: Malin Allgurin malin.allgurin@ju.se