Välkomna på seminarium 18 oktober 2018!

Innovativ samhällsplanering för hållbar markanvändning

Exploatering av jordbruksmark till följd av växande städer är en alltmer aktuell fråga ur både lokalt, nationellt och globalt perspektiv. I planeringen av dagens och framtidens samhällen behöver olika intressen ofta vägas mot varandra, som till exempel ett ökat bostadsbyggande till följd av bostadsbrist och bevarande av jordbruksmark för att säkra livsmedelsproduktionen. Mål för bostadsförsörjning och livsmedelsförsörjning står ofta i konflikt med varandra vilket skapar utmaningar för en hållbar samhällsutveckling. Kan vi hitta nya innovativa sätt att planera framtidens samhällen så att vi får ett väl fungerande samspel mellan städer och landsbygder och en hållbar markanvändning? Hur kan jordbruksmarkens värden användas som resurs för hållbar utveckling och förnyelse?

Välkomna till ett seminarium där vi tar oss an dessa frågeställningar tillsammans med aktörer med insikt i innovativ samhällsplanering och hållbar markanvändning, och därmed främjandet av en långsiktigt hållbar utveckling.

 

Program:

13:00 – 13:30  Jordbruksmarkens värden – John Andersson, Jordbruksverket

13:30 – 14:00  Hålla liv i stadsnära jordbruk – Anders Wästfelt, Stockholm Universitet

14:00 – 14:30  Innovativa samhällsbyggnadsprocesser som skapar delaktighet och engagemang – Thomas Kruth, Processledare Samhällsbyggnad

14:30 – 15:00  Fika

15:00 – 15:30  Jordbruksmarkens framtid? – Ett regionalt perspektiv – Linda Hassel, Länsstyrelsen i Jönköpings län

15.30 – 16.30  Paneldiskussion med fokus på de utmaningar vi står inför i Jönköpings län. Deltar gör Niklas Aronsson, länsarkitekt, Rune Backlund, regionråd, Katarina Bröms, stadsbyggnads­direktör i Jönköping kommun, och David Ekbäck från Lantbrukarnas Riksförbund.

 

Datum: 18 oktober 2018

Tid: 13:00-16:30

Plats: Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping. Entréplan sal: Hb116

Anmälan: Till jonna.rickardsson@ju.se senast den 14 oktober. Antalet platser är begränsat så anmäl dig gärna i tid!

 

   

 

Deltagarna i seminariet är under förmiddagen välkomna att även delta i den internationella konferensen för the International Geographical Union (IGU) Commission on Agricultural Geography and Land Engineering med tema Policy, research and development trends for rural revitalization in a Post-Rural World.

Klicka här för inbjudan i pdf-format