Doktorand i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS), är även del av forskningscentret CEnSE (Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics) samt affilierad med SOM-institutet i Göteborg. I projektet Forum Förnyelse är jag framförallt projektkoordinater.

Jag forskar om regionala skillnader i socialt kapital, politiskt stöd samt subjektiv livskvalitet. Jag jobbar framförallt med kvantitativ data, i form av både registerdata från Statistiska Centralbyrån och statistik från enkäten Nationella SOM som är en enkät-studie genomförd av SOM-institutet i Göteborg sedan 1986. Det bästa med mitt arbete är att jag ständigt utvecklas, utmanas och inspireras!

 

Kontakt: jonna.rickardsson@ju.se