Internationalisering är något som lockar flera företag, men att lansera produkter på utländska marknader är både svårt och kostsamt. De som lyckas kan se en enorm utveckling. Forskning visar att både export till andra länder och import från andra länder gynnar företagen. De företag som handlar med mer än hemmamarknaden har högre produktivitet och bättre tillväxt än de företag som endast fokuserar på hemmamarknaden. Tillträde till en större och bredare marknad ökar möjligheterna till större produktionsvolymer, samt att hitta billigare och ibland bättre insatsvaror. Något annat positivt med handel utanför hemlandet är att det öppnar upp för internationella relationer där man kan skapa ett nätverk där kunskap och idéer sprids över nationsgränser. Det finns många fördelar med att utveckla ditt företags internationaliseringsprocess.

Internationaliseringsprocessen kan se olika ut för företag i olika branscher och i olika storleksklasser. För många företag kan det vara avgörande att hitta en samarbetspartner som banar vägen in på den nya marknaden. För de lite mindre företagen som kanske inte själva vågar ta steget ut på exportmarknaden kan samarbeta med stora multinationella företag och de kan då få del av den kunskapsspridning som internationell handel medför. En annan positiv faktor är mångfald bland företagets anställda. Genom att anställa smart kan företaget få direkt kunskap och inblick i kulturer och företagsklimat i andra länder och samtidigt få in personer med nya kontaktnät och språkkunskaper.

Från Skillingaryd till Kina

Comptech i Skillingaryd är ett företag som satsat på internationalisering. År 2011 tog pressgjuteriet ett stort steg genom att starta produktion även i kinesiska Suzhou.

-Kina är en vansinnigt stor marknad. Det finns flera fördelar med att man finns på två ställen men med en gemensam kontaktyta. Det säger även våra kunder att de uppskattar, säger vd och ägare Per Jansson.

 

 

 

COMPTECH

Comptech i Skillingaryd drivs av Per Jansson. Han köpte företaget tillsammans med Liljas plast när Alteams Stilexo sålde av sin svenska verksamhet år 2008. Per Jansson har varit verksam i företaget under lång tid och hans egen far var med och startade Stilexo.


Produktionen i Kina går delvis till marknaden där men även till den europeiska, inklusive Sverige. Men anläggningen i Skillingaryd arbetar även i motsatt riktning. De har nämligen gjutit chassit till en basstation för ett kinesiskt telekomföretag. Ordern produceras i Skillingaryd med anledning av att de har förmågan att kunna gjuta med en teknisk avancerad metod – så kallad rheogjutning där den smälta metallen är delvis stelnad.

-Vad som är intressant är att vi kan vara konkurrenskraftiga från Sverige i Kina med en ny teknik. Det är inte bara priset som är avgörande, fortsätter Per Jansson.

Ordern hade förmodligen aldrig hamnat i Skillingaryd från början om inte Comptech redan tagit klivet in på den kinesiska marknaden genom sin anläggning där. Det klivet i sin tur kanske aldrig Per Jansson tagit om han inte redan gjort samma resa med Comptechs föregångare Stilexo. -Då får vi gå tillbaka till nittiotalet när vår stora kund var Ericsson som sa att ”ska ni bli en etablerad leverantör måste ni finnas i Kina”. Sagt och gjort. Vi hittade lösningar för att göra det.

 

Sticker ditt företag ut i något av våra forskningsområden: Kunskap och kompetens, Mångfald, Samverkan, Internationalisering, eller Tillgänglighet. Hör gärna av er till vår projektkoordinator Malin för mer information. Kanske kan ni bli månadens företag nästa gång.

malin.allgurin@ju.se