Mångfald kan ge upphov till utmaningar men också stora möjligheter. En mångfald i arbetskraften innebär att det finns en blandning av människor med olika bakgrund, egenskaper, färdigheter och kompetenser. Mångfald kan ibland ge upphov till konflikter men kan även innebära stora möjligheter till nytänkande och innovation inom företaget. Forskningen visar att just en blandning av individer i olika åldrar, med olika kön och ursprung, utbildningsbakgrund och erfarenhet bidrar till en ökad förmåga till innovation, förnyelse inom företaget.

En miljö med mycket mångfald kan människor med olika kunskaper och färdigheter mötas. I dessa möten sker kunskapsöverföring och nya kombinationer av kunskap och erfarenheter leder till nya idéer. Ett företag med mycket mångfald kan ha en mer kritisk diskussion med fler perspektiv och infallsvinklar vilket gynnar företagets långsiktiga utveckling. Mångfald hos arbetskraften stimulerar nytänkande och leder till mer genomtänka beslut. Mångfald är därigenom en källa till konkurrenskraft. Att våga anställa någon med en annan bakgrund gör att företaget lättare kan förstå en annan marknad och få kunskap och inblick inom denna, givet att personen i fråga involveras och integreras i företaget. Därför bör företag aktivt leta efter personer som kompletterar den befintliga arbetskraften.

Kongsberg rekryterar från hela världen

Ett företag som vågat anställa personer med annan bakgrund är Kongsberg Automotive. Som tjänsteman på Kongsberg Automotive i Mullsjö spelar det ingen roll om du kan svenska eller inte. De finns i 20 olika länder och många av deras chefer har globala roller. Koncernspråket är därför engelska vilket gör att svenska kunskaperna inte är jätteviktigt då den mesta kommunikationen sker på engelska. Medarbetarna i Mullsjö kommer från hela världen, bland annat Frankrike, Tyskland, Mexiko, Indien, England, Pakistan, Slovakien och Holland. Kommunen går även in och hjälper till i marknadsföringsarbetet där den beskrivs som en attraktiv plats att leva i. Detta underlättar i rekryteringen, särskilt när det gäller med specifika tjänster där kompetensen inte går att hitta i närheten.

Att medarbetarna kommer från andra länder med delvis annan utbildnings- och yrkesbakgrund gör också att man lär sig av varandra och därmed utvecklas i arbetet genom att dela sina erfarenheter kollegor emellan. Annette Magnusson, HR-manager tror att mångfalden på arbetsplatsen dessutom berikar arbetsmiljön i sig även utanför de konkreta arbetsuppgifterna. Annette ser det som positivt att det är andra kulturer som kommer in, och man kanske diskuterar andra saker på fikat än vad man hade gjort annars samtidigt som man lär sig av andra länder.

Sticker ditt företag ut i något av våra forskningsområden: Kunskap och kompetens, Mångfald, Samverkan, Internationalisering, eller Tillgänglighet. Hör gärna av er till vår projektkoordinator Malin för mer information. Kanske kan ni bli månadens företag nästa gång.

malin.allgurin@ju.se