Vill du veta mer om Forum Förnyelse och våra resultat?

Projektledare
Sara Johansson
sara.johansson@ju.se

Projektkoordinator
Jonna Rickardsson
jonna.rickardsson@ju.se

Följ oss gärna på våra sociala medier

Facebook

Twitter

Kontakta Forum Förnyelse

 

Verification