Lina Bjerke. Foto Anna Hållams

 

Doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) och del av CEnSE (Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics).

Jag vill förstå vad som påverkar regioners förmåga att utvecklas. Jag är särskilt intresserad av vad som sker i dynamiken mellan städer och landsbygder och ser att utmaningarna och möjligheterna är många men att de skiljer sig åt mellan olika typer av platser. I min forskning har jag främst tittat på hur kommuner lyckas vara attraktiva platser för boende och företagande och vilken betydelse det har för kompetensförsörjning, innovation, förnyelse och tillväxt.

Framtidsspaning: De kommuner som ser att förnyelsekraft är tillväxtkraft är de som skapar sig en hållbar utveckling över lång tid.

Vem jag är: En emigrerad östgöte som numera är smålänning och är kreativ på jobbet likväl som på hemmaplan.

Kontakt: lina.bjerke@ju.se