Att tänka rätt är stort – att tänka annorlunda är större!

Nya idéer föds ofta i mötet mellan oliktänkande människor. Ett gott innovationsklimat förutsätter därför att man förstår och drar nytta av att människor med olika bakgrund, utbildning och erfarenheter tänker på olika sätt. Det handlar också om att skapa ett tillåtande klimat som präglas av nyfikenhet och tolerans. Den 14 juni var vår projektledare Sara nere i Varberg och höll i en lunchföreläsning där hon berättade om hur man kan skapa gynnsamma miljöer i och omkring företag.

Sara Varberg Juni17

 

Bland annat diskuterade Sara följande:

  • Hur bidrar olikheter till innovation och kreativitet?
  • Hur kan strategiskt arbete med s k mjuka värden bli en konkret konkurrensfördel?
  • Hur kan man tänka strategiskt om olikheter vid till exempel rekrytering?
  • Hur stärker man kopplingen mellan forskning och näringsliv i dessa frågor?

 

Sara Varberg Juni17..Öppna företag Varberg - Konkurrenskraft genom öppenhet

 

Vi tackar Öppna Företag i Varberg för att vi fick vara med och delta.