Lundbergs Pressgjuteri

 

Vår omvärld förändras dagligen och de företagen med en hög kunskapsnivå hos sina anställda har lättare att anpassa sig och ta till sig ny kunskap. Om du som företagare anställer en person med högre utbildning kan denna hjälpa till med lösningar på befintliga problem men även införa nya tankesätt och processer som hjälper dig att lösa problem även i framtiden. De företag som vågar satsa på högre utbildade medarbetare kan driva utvecklingen i sin bransch och når därmed en högra lönsamhet och starkare tillväxt.

Utveckling av nya produkter och processer kräver ofta spetskompetens både vad gäller teknologier, tillämpningar och affärspotential. Denna kunskap kommer från formell utbildning och praktiska erfarenheter. Tack vare en formell utbildning har en person de verktyg som krävs för att inhämta kunskap som kan appliceras i olika sammanhang vilket bidrar till att denna person inte bara ser befintliga möjligheter utan också ser möjligheter inom nya områden och marknader. Personer med högre utbildning kan därmed ge företag den kompetens och nytänkande som i längden gör skillnad mellan att företagen stannar eller lämnar marknaden.

Inom gjuteribranschen är processerna komplexa och mycket av den samlade kunskapen är förvärvad genom praktiskt arbete ute i industrin. Däremot är utbildningsnivån ofta relativt låg, enligt Cajsa Lundberg, vd och ägare av Lundbergs pressgjuteri.

För egen del fick hon upp ögonen om betydelsen av att anställa personer med högre utbildning när hon tog in en ingenjör som praktikant 2003. Efter avslutad praktik stannade hon kvar i över fem år och det blev en vinst för dem båda. Hon tillförde kraft genom sitt arbetssätt, och hon var kvalitetsansvarig, gjorde arbetsmiljöundersökningar, tog hand om reklamationer, ansvarig för PPAP- och FMEA-processer, åkte på mässor med mera. När hon sedan valde att byta jobb var hon i sin tur väldigt tacksam för bredden hon fått hos Lundbergs Pressgjuteri, och tack vare det fick hon sedan jobb som kvalitetschef på ett större företag, berättar Cajsa Lundberg.

Sedan dess har företaget anställt ett flertal gymnasieingenjörer samt en ingenjör från Bergsskolan i Filipstad. Cajsa vet inte om de har ökat omsättningen, men säger att vissa uppdrag från kunder hade de inte fått utan en ingenjör. Det är svårt att mäta resultat, men kunderna frågar efter hur många ingenjörer vi har och hur forskningsavdelningen ser ut, jag ser det som en nödvändighet. Högra kunskapskompetens har också bidragit till att företaget har vågat ge sig in på nya områden.

CajsaLundberg

Cajsa Lundberg, ägare och vd, Lundbergs Pressgjuteri

Texten bygger på en intervju som Cajsa Lundberg gjorde för projektet ”Den första ingenjören”. Läs mer på www.denforstaingenjoren.se

Sticker ditt företag ut i något av våra forskningsområden: Kunskap och kompetens, Mångfald, Samverkan, Internationalisering, eller Tillgänglighet. Hör gärna av er till vår projektkoordinator Malin för mer information. Kanske kan ni bli månadens företag nästa gång.

malin.allgurin@ju.se