Tack för ett inspirerande seminarium om Mångfald och Attraktivitet på arbetsplatsen!

Först ut var Sofia Wixe på Forum Förnyelse. Hon presenterade vad den existerande forskningen säger om mångfald på arbetsplatser och i regioner. Och resultaten är tydliga: Arbetsplatser och regioner med större mångfald (ålder, kön, bakgrund etc.) har högre ekonomiskt tillväxt och är mer innovativa.

Sofia visade oss också hur könsfördelningen samt fördelningen av utrikes födda och svenskfödda ser ut i olika sektorer i Jönköpings län, samt hur denna fördelning ändrar sig när man kollar specifikt på chefspositioner.

Hennes presentation går att titta närmare på här

 

Sedan fick vi lyssna på Tomas Gunnarsson, kanske mer känd som Genusfotografen. Han visade oss många exempel på hur kvinnor och män presenteras och skildras olika (och olika mycket) i media och reklam. Han diskuterade också hur olika minoritetsgrupper (som exempelvis funktionshindrade eller individer med olika etnisk bakgrund eller trosuppfattning) skildras på ett annat sätt eller mycket litet i media. Besök hans hemsida för mer information om honom och hans arbete: http://www.genusfotografen.se/

 

Slutligen fick vi ta del av IKEAs strategier och arbete för större mångfald och bättre inkludering på arbetsplatsen. Denna presentation hölls av Eva Skogeryd, Dc manager på IKEA Torsvik och utsedd till årets unga ledande kvinna 2016. Eva betonade vikten av att arbeta med mångfald, jämställdhet och inkludering på alla olika nivåer i företaget. IKEA har på så sätt lyckats nå en högre mångfald och jämnare könsfördelning än de flesta andra liknande företag, och Eva menar att detta har förbättrat arbetsmiljön på företaget avsevärt.