Mikaela Backman. Foto Anna Hållams

 

Doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) och del av CEnSE (Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics). Jag är även verksam vid CESIS (Centre of excellence for Science and Innovation Studies) ett gemensamt forskningscentrum mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och JIBS.

Min forskning fokuserar på regional utveckling och vilka faktorer som påverkar och driver denna. Viktiga faktorer är de individer som jobbar i företagen och de som bor i regionen. Det är inte bara viktigt att se till vilka egenskaper och kunskaper de individuella personerna har utan även hur de kompletterar varandra och de behov som finns på platsen. I denna nexus mellan platsen-individen-företaget finns det möjlighet till förnyelse samt förändring där nyföretagande och innovationer har en väsentlig roll.

Kontakt: mikaela.backman@ju.se