Om man som företagare vill vara innovativ är det viktigt att våga tro på sina nya idéer. Det är även viktigt att kunna få inspiration av omgivningen och att kunna samarbeta. Ett samarbete behöver inte vara med ett annat företag utan det kan vara med kunder. Keba Sweden i Smålandsstenar har tagit steget och bildat ett kundråd. Där deras kärnkunder möts med jämna mellanrum för att utbyta idéer som kan föra företaget framåt och vara mer innovativt.

SAMARBETE OCH INNOVATION – inspireras och samarbeta med kunderna och slutkonsumenten.

Även det lilla företaget kan vara innovativt genom samarbete. Genom samarbete når företag mer kunskap. Vid möten mellan oliktänkande människor skapas nytänkande där tankar utbyts och idéer skapas. Det är positivt att bredda mångfalden, människor med olika nationaliteter, ålder, kön med även från olika branscher har olika erfarenheter och kompetens som tillsammans kan skapa nya banbrytande innovationer. Företag kan samarbeta med olika storlekar av företag men även med kunder eller akademiska institutioner.

Keba Sweden – Det lilla företaget med stort innovationstänk  

 

 

År 1982 föds idéen till det som idag är KEBApärmen. Produktionen sätts igång två år senare, men det är först 1987 de möter världsmarknaden på en mässa i Tyskland. Keba inser att deras pärm är unik och åker hem med ny inspiration och skapar en pärm för den internationella marknaden.        

Keba Sweden är beläget i Smålandsstenar och ingår i en Tage & Söner koncernen. De är idag tolv anställda som använder en högt automatiserad tillverkningsprocess med moderna maskiner och robotar. Sortimentet växer ständigt och består idag av gaffelpärmar, ringpärmar, mappar, plastfickor, register, skrivbordsprodukter, papperskorgar. Kort sagt allt du kan behöva för din hantering av dokument.

 

 

 

Både Inge Andersson, platschef och Malin Sjöblom, försäljningskoordinator ser positivt på Kebas utveckling. De tror på att fortsätta med deras framgångsfaktorer. Nämligen att ha bra produkter som fyller ett behov, en snygg design med en bra funktion och som är hållbar. De vill fortsätta bygga på sitt varumärke och vara etablerade på världsmarknaden. De letar ständigt efter nya kunder och återförsäljare och har även under de senaste åren startat en webshop där privatpersoner kan handla direkt.

 

 

 

 

Vänster:
Inge Andersson
Platschef

Höger:
Malin Sjöblom
Försäljningskoordinator, kundtjänst

Hur ser Keba på sin innovationsprocess?

Kebas innovationsprocess börjar oftast med ett problem som de upptäcker själva eller som deras kunder påpekar till säljarna. Det är i detta skede problemlösningen börjar. Hur ska detta problem lösas? Efter flertalet försök och samrådande sinns emellan brukar de komma fram med en lösning på problemet och har under processen varit innovativa.

Keba är ett gott exempel på hur även ett litet företag placerat utanför storstäderna kan vara innovativt. De är hela tiden nytänkande och positiva till utveckling. Besök gärna deras hemsida för att veta mer. http://www.keba.se/sv/

Sticker ditt företag ut i något av våra forskningsområden: Kunskap och kompetens, Mångfald, Samverkan, Internationalisering, eller Tillgänglighet. Hör gärna av er till vår projektkoordinator Malin för mer information. Kanske kan ni bli månadens företag nästa gång.

malin.allgurin@ju.se