Företag är i behov av kunniga medarbetare för att hela tiden utvecklas och vara kvar och konkurrera på arbetsmarknaden. Det är viktigt att ha ett helhetskoncept och att tänka långsiktigt. Våga skapa nya team inom teamet för att hela tiden väcka nytänkande hos medarbetare. Vår forskning visar att kunskap är viktigt och genom mångfald skapas ny kunskap där människor med olika utbildningar, ålder och kön utbyter idéer. Prototal är ett företag som tror på egenskaper hos medarbetarna och bildar team där egenskaperna hos de olika individerna kompletterar varandra.

Prototal är ett företag som härstammar från Electrolux AB, 1999 avyttrades prototypavdelningen för plast och Prototal grundades. Avdelningen omfattade bland annat Europas första 3D-printer. Sedan dess har det hänt en hel del, idag är Prototal ett ledande bolag inom både plåt- och plastverksamheter. Huvudfabriken ligger i Jönköping men de är även verksamma i Vinninga, Götene och Levanger i Norge.  Alla investeringar som genom åren gett tillväxt, både genom organisk ökning och förvärv, har skett för att möjliggöra ett bra alternativ för utvecklingsindustrin, främst i Sverige. Prototal vill vara en resursstark partner i närområdet för produktion av både prototyper och serieleveranser.

INNOVATION OM OCH OM IGEN – våga misslyckas för att få fram den bästa idéen

Vad kännetecknar Prototals innovativa kunder? Det gäller att våga misslyckas säger Henrik Lundell, VD. De som har lyckats har även misslyckats flera gånger tidigare men istället för att ge upp har de tagit lärdom av det som gick snett. Sen gäller det även att kunna sälja sin produkt, varför ska kunderna köpa denna produkt? Marknadsföring är även viktigt för att nå ut till potentiella kunder och visa upp produkten.

Prototal – Ensamma i världen med stor variation.   

 

 

 

Prototal är ledande inom sin bransch eftersom de har stor variation på vad de kan erbjuda sina kunder. Konkurrenter är istället nischade på en eller två varianter.

Prototal var bland de första företagen i Europa med en 3D-printer. Redan under 80-talet kunde deras kunder få printade detaljer och de har därför lång erfarenhet av 3D-printing. De har även den senaste tekniken inom robotvärlden för att erbjuda det bästa till sina kunder.

 

 

 

I sin ledarskapsroll tror Henrik Lundell, VD på varje individ. Han tror att alla hans medarbetare är unika och behövs med just deras kompetens för att driva Prototal framåt och fortsätta vara ledande på världsmarknaden. Han tror på mångfald och har detta i bakhuvudet när han konstruerar nya team på företaget.

Prototal är ett gott exempel som vi valt att lyfta fram eftersom de hela tiden strävar efter att utvecklas genom befintlig och ny kompetens. De arbetar med innovativa företag och ser dagligen idéer som blir till verklighet. Besök gärna deras hemsida för att veta mer. http://www.prototal.se

Sticker ditt företag ut i något av våra forskningsområden: Kunskap och kompetens, Mångfald, Samverkan, Internationalisering, eller Tillgänglighet. Hör gärna av er till vår projektkoordinator Malin för mer information. Kanske kan ni bli månadens företag nästa gång.

malin.allgurin@ju.se