Sara P1

Fredrik Torehammar, Sara Johansson och Anne Hansson

Trots att livsmedelsindustrin domineras av lågutbildad arbetskraft är forskning och utveckling en av framgångsfaktorerna för konkurrenskraft på internationella marknader. Detta var en av slutsatserna när Sara Johansson diskuterade livsmedelsindustrins framtid i radioprogrammet Ekonomiekot Lördag i Sveriges Radio.

I ett samtal med ekonomireportern Kristian Åström, Fredrik Torehammar från branschorganisationen Livsmedelsföretagen och Anne Hansson, utredare på Jordbruksverket, diskuterar Sara Johansson behovet av en hög kunskapsnivå och stark forskning för att attrahera de stora multinationella företagen till Sverige. De multinationella företagen är centrala aktörer inom stora delar av tillverkningsindustrin eftersom de står för en stor del av investeringarna i forskning, utveckling och kunskapsspridning. En allt större del av produktionen sker idag i globala värdekedjor där varje enskilt företag står för en liten del av det slutliga produktvärdet. Det är ofta de multinationella företagen som kontrollerar dessa globala värdekedjor och utnyttjar lokaliseringsfördelar i olika länder för att organisera produktionen så kostnadseffektivt som möjligt. Sara menar att det finns många fördelar att hämta för företag som på ett framgångsrikt sätt kan integreras i de kunskapsnätverk som de multinationella företagen utgör och dra nytta av dessa nätverk för att nå ut på internationella marknader.

. : Lyssna på hela programmet här