Sara Johansson. Foto Anna Hållams

 

Doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) och del av CEnSE (Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics).

Min forskning kretsar kring regional utveckling kopplat till innovation och konkurrenskraft på internationella marknader. Oavsett om man pratar om företag, platser eller regioner handlar konkurrenskraft idag i hög grad om flexibilitet och anpassningsförmåga i en tid där förändring och utveckling sker i en allt snabbare takt. Omvandling och förnyelse är nyckelord i dagens globaliserade ekonomi.

Jag kombinerar min forskartjänst på JIBS med en deltidstjänst som samhällsekonomisk analytiker på Jordbruksverket, där jag bl.a. studerar landsbygdens förutsättningar i den kunskapsbaserade ekonomin. Det är intressant att arbeta både i forskarvärlden och vid en statlig myndighet eftersom man får en ökad förståelse för hur de politiska processerna fungerar och insikt i hur forskningsresultat måste kommuniceras för att komma samhället till nytta.

När jag inte sitter vid datorn och skriver forskningsrapporter sitter jag helst på hästryggen, gärna inne på en bana full med hinder – det är ju hindren som måste övervinnas längs med vägen som gör resan intressant!

Kontakt: sara.johansson@ju.se