Doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS), är även del av forskningscentret CEnSE (Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics).

Jag forskar om regionala förutsättningar för ekonomisk utveckling. Min forskning kretsar kring drivkrafter för produktivitet, tillväxt, innovation och sysselsättning, med fokus på vikten av mångfald och kunskapsresurser. Individer, och deras egenskaper och färdigheter, står i centrum, vare sig det gäller innovation på företagsnivå, tillväxt på kommunal nivå eller möjligheter till sysselsättning på individnivå. Jag jobbar framförallt med kvantitativ data, i form av både registerdata från Statistiska Centralbyrån och statistik från mindre enkätstudier.

Gillar: Att jobba på en internationell arbetsplats fylld av människor med olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper, vilket ständigt utvecklar och utmanar. Att resa och upptäcka nya platser.

Kuriosa: Har innan Forum Förnyelse jobbat i två stora projekt, Tillgänglighet, Innovationsprocesser och Tillväxt (TIPT) samt Towards a Smart Rural Europe (TASTE). Har en stark tävlingsinstinkt, vare sig det gäller idrott, studier, jobb eller sällskapsspel.

Kontakt: sofia.wixe@ju.se