Kan utländsk arbetskraft lösa vår kompetensförsörjning?

Allt fler företag uppger att bristen på arbetskraft och rätt matchad kompetens är det största hindret för tillväxt och utveckling. Samtidigt finns det en stor grupp individer på arbetsmarknaden som saknar ett jobb att gå till. Vi kan till och med konstatera att Sverige är ett av de länder i Europa som har störst skillnad i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda. Det tycks alltså finnas stora utmaningar för dessa nya svenskar att ta sig in på arbetsmarknaden och för arbetsgivare att tillgodogöra sig deras kompetens. Varmt välkomna till ett seminarium där vi funderar på hur vi kan bli bättre på att integrera utrikes födda och samtidigt få till en mer effektiv matchning på arbetsmarknaden! Är det kanske till och med möjligt att lösa kompetensförsörjningen genom att locka hit bättre matchad kompetens från andra länder?

 

Program:

09:00 Sara Johansson (Forum Förnyelse): Invandrares kompetens är en undervärderad resurs

09:20 Conny Gustavsson (RISE – SWECAST): Att validera kompetens

09:40 Navid Mordiri (Föreläsare, Författare och Poddare): Alla vill ha mångfald, men…

Kaffe

10:40 Mikael Axnervik (Inwido): Win-win när företagen integrerar nyanlända – men hur gör man?

11:00 Nina von Krusenstierna: Emigration express – handplockad kompetens från utlandet

11:20 Gemensam diskussion

12:00 Lunch

 

TID: 28 november 09:00 – 12:00

PLATS: : Sal Hb220, Högskolan för Lärande och Kommunikation, HLK, Jönköping

KOSTNAD: Din tid, i övrigt gratis och vi bjuder på lunch!

ANMÄLAN: Till jonna.rickardsson@ju.se senast 23 november. Först till kvarn. Vänligen meddela om ni vill ha lunch och i så fall om ni har några kostrestriktioner.