Innovationsbromsar och möjliggörare – institutioner minst lika viktiga som teknologi

Jerker Moodysson, VD på Jönköpings Internationella Handelshögskola, har skrivit ett inlägg på vertikals om ett aktuellt projekt på Högskolan som avser att forska om och förstå förutsättningar och hinder för innovation i svensk industri. Syftet är att bidra med förklaringar till de skillnader som finns mellan företag och branscher, och förslag till hur näringsliv och samhälle kan påverka de förutsättningar och hinder som vi identifierar.

.: Läs hela bloggposten här :.