Vilka kommuner är bäst på integration?

År 2015 kommer att gå till historien på många sätt. Det var året som svenskt flyktingmottagande ställdes inför större utmaningar än någon gång tidigare i modern tid och det var året då mottagningsreglerna ändrades väsentligt. Sammantaget sökte nästan 163 000 människor asyl i  Sverige detta år, vilket utgjorde mer än 1,5 procent av vår befolkning. Skulle motsvarande andel kommit till USA hade det uppgått till nästan 5 miljoner människor (bara för att sätta i perspektiv). Med andra ord sattes mottagandet under stor press och praktiska frågor, som var de asylsökande skulle placeras rent geografiskt och hur de skulle få tak över huvudet, var under omfattande diskussioner. I efterhand vet vi att bostadsfrågan i hög utsträckning påverkade placeringarna. Framförallt blev det mindre kommuner där det fortfarande fanns lediga bostäder att tillgå som tog emot flest nyanlända i relation till sin befolkning.

.:Läs hela artikeln är Charlotta Mellander och Sofia Wixe